วันที่   
ประชุม ก.จังหวัด จะเปลี่ยนเป็นประชุมประมาณวันที่ 15-20 ของเดือน โปรดส่งเรื่องเข้าประชุมภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

สรุปผลการประชุม ก.จังหวัด ประจำเดือนติดตามรายละเอียด ได้ที่นี้
รายงานการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการประจำวัน คลังหนังสือ ค้นหาย้อนหลัง
ทันทุกข่าวเด่นจากสำนักข่าว
ดัง ในประเทศแบบไม่ตกข่าว
หลักสูตรฝึกอบรม สพบ. คลิกที่
"ข้อมูลข่าวสาร สถ."
 
 

 

 

 


สรุปมติ ก.ท.จ.
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัด รายงานการประชุม ก.จังหวัด
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16 ม.ค. 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 23 ม.ค.2557 (งด)
การประชุม ก.ท.จ.
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 ก.พ. 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 19 ก.พ. 2557 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 22 มีนาคม 57 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 มีนาคม 57 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 17 เมษายน 57 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 24 เมษายน 57 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 57 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 57 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 57 ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 56 ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 57 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 57 ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 15 สิงหาคม 57 ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 21 สิงหาคม 57
การประชุม ก.อบต.จังหวัด
ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 12 กันยายน 57 ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 20 กันยายน 57 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 19 ต.ค. 57 ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 57 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 14 พ.ย. 57   ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 21 พ.ย. 57 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 16 ธ.ค. 2557

ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 24 ธ.ค. 57 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
 
.:หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลท้องถิ่นย้อนหลัง:.
หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลของจังหวัด-:
รายงานการประชุม ก.ท.จ.-:

รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัด-:
ข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ [คลิกที่นี้]


ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร-:
ข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล-:
ภาพข่าวงานบุคคลท้องถิ่น...
 
     
[มติ ก.จ.] [มติ ก.ท.] [ มติ ก.อบต.] [ข่าวสารงานบุคคลท้องถิ่น] [กฎกระทรวง/ระเบียบ]
 
                                   <A

                                                              
Update : Wed, 24-dec-14 2:25 PM EndDate -->