ทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง อัพเดทเอกสารทําบัตรเครดิตให้ผ่านการอนุมัติ (อัพเดทล่าสุด)

วิธีทําบัตรเครดิตจาก 3 สถาบันการเงินทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง 

การทำบัตรเครดิตถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปเสียแล้ว ซึ่งบัตรเครดิตวงเงินแต่ละสถาบันการเงินก็ใช้เอกสารทําบัตรเครดิตไม่เหมือนกัน ทำให้หลายคนอยากรู้ว่าการทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง แต่หากจะยกมาทุกสถาบันการเงินมาก็คงจะไม่หมด ดังนั้น เราแนะนำแบบการทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้างจาก 3 สถาบันการเงินที่หลายคนให้ความสนใจ ดังนี้

 

Aeon – ทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง

บัตรเครดิตของอิออนจะมีการเตรียมเอกสารทําบัตรเครดิตเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น โดยจะสามาถสมัครทำบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยทันที ซึ่งการทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง ดังนี้ 

 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • ทําบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือนได้ โดยจะต้องใช้เอกสารอย่างอื่นเพื่อยืนยันรายได้แทน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด หรือเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 180 วัน 
 • หากผู้สมัครประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวจะต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ 

 

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ – ทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง

วิธีทําบัตรเครดิตสามารถสมัครบัตรเครดิตอนุมัติไวด้วยรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน โดยเอกสารที่จะทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้างนั้นก็ไม่ได้มีจำนวนมากหรือยุ่งยากแต่อย่างใด โดยจะแบ่งเป็นอาชีพพนักงานทั่วไปและเจ้าของกิจการ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ต้องการเอกสารทําบัตรเครดิตที่สำคัญอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้น ซึ่งการทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง ดังนี้ 

สำหรับพนักงานทั่วไปทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง

 • ใช้เอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนอย่าง สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและหลัง
 • ทําบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือนได้ โดยจะต้องใช้เอกสารอย่างอื่นเพื่อยืนยันรายได้แทน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด หรือเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของผู้สมัครที่ต้องการให้โอนเงินเข้า  
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ทั่วไปที่มี ซึ่งหากมีรายได้อื่นนอกจากงานประจำให้ยื่นด้วยเช่นกัน เช่น ค่า OT เป็นต้น

สำหรับเจ้าของกิจการ ทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง

 • ใช้เอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนอย่าง สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและหลัง
 • สำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวที่ประกอบกิจการ เช่น สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของผู้สมัครที่ต้องการให้โอนเงินเข้า  

 

ทําบัตรเครดิต scb ใช้อะไรบ้าง

ทำบัตรเครดิต scb กับธนาคารไทยพาณิชย์จะต้องใช้เอกสารทําบัตรเครดิตไม่กี่อย่าง ซึ่งเราจะนำเอารูปแบบของเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้เพื่อการทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง ดังนี้

 • เอกสารสำหรับใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสามารถทําบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือนได้ โดยจะต้องใช้เอกสารอย่างอื่นเพื่อยืนยันรายได้แทน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด หรือเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนส่วนตัวของผู้สมัครเอง
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน