สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล กู้ง่าย ปลอดภัย

อายุผู้กู้ - ไม่กำหนดอายุ

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล

เมืองไทยแคปปิตอลปรับรูปแบบบริการเอาใจลูกค้าในสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล 2566

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อ โดยจะปล่อยสินเชื่อประเภทรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเพิ่มสินเชื่อมากขึ้นโดยจะเน้นไปในส่วนของสินเชื่อประเภทยานพาหนะมากขึ้น  ถือได้ว่าบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด เป็นสถาบันการเงินแหล่งหนึ่งค่อยช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย  ตลอดปี 2566 บริษัทฯได้มีการปล่อยสินเชื่อให้สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งมีสินเชื่อตัวใหม่ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด นั่นก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล ที่ได้มาช่วยเหลือในเรื่องของสินเชื่อบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ เป็นสถาบันการเงินครบวงจรที่ทุกคนสามารถเข้ามายื่นขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลและแนวโน้มในปี2566  ทางบริษัทฯได้แผนในการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมความต้องการโดยเพิ่มจำนวนสาขาให้ได้ถึง 4,500 สาขา ทั่วประเทศ ส่งผลในอนาคตบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด ก้าวขึ้นเป็นสถาบันการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

การยื่นขอสินเชื่อระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลกับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี

สำหรับในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล นั้น ไม่มีอะไรที่แตกต่างกับธนาคารแตกอย่างไร โดยสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลจะไม่ต้องใช้คนค้ำ อนุมัติง่าย ผ่อนนานสูงสุดถึง 24 งวดและไม่มีค่าธรรมเนียม โดยผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อต้องมีมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ขอสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน ทางบริษัทฯจะอนุมัติวงเงินให้ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้  ส่วนผู้ขอสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป ทางบริษัทฯจะอนุมัติวงเงินให้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้  
  2. วงเงินให้ผู้ขอสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล ตั้งแต่ 3,000 – 20,000 บาทและระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดเมืองไทยแคปปิตอล 10- 36 งวด
  3. อัตราดอกเบี้ย คิดอยู่ที่อัตราร้อยละ 24 ต่อปี

เมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอสินเชื่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้เงินเมืองไทยแคปปิตอล และผู้ค้ำประกัน
  2. บัตรประชาชนตัวจริงผู้กู้เงินเมืองไทยแคปปิตอล และของผู้ค้ำประกัน

เมื่องไทยแคปปิตอลไม่ใช่แค่บริษัทรีไฟแนนซ์แต่เป็นสถาบันการเงินรูปแบบในปี 2566

นอกจากทางบริษัทฯจะมีสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล แต่ที่เป็นสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลหลักๆจะเป็นในส่วนของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการเกษตร สินเชื่อโฉนดที่ดิน และพ.ร.บ/ประกัน ที่ทางบริษัทฯมีให้บริการลูกค้า ซึ่งนโยบายของบริษัทฯที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้บริษัทฯและสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลมีความทันสมัยกับยุคดิจิตอล  และในปี2566 มีการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินต่างๆก็มีมากขึ้น ทำให้บริษัทฯต้องมีการปรับตัวและรักษาลูกค้าไว้  ทางบริษัทฯก็ต้องมีการใช้ระบบออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์และระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 และให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเคร่งครัด สามัคคีรวมใจทุ่มเทเพื่อทำงานและดูแลลูกค้าเพื่อกับคนในครอบครัว  ซึ่งท่านสามารถดูจากการรีวิวของลูกค้าที่มาใช้บริการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

paydee
paydee ฟรีค่าธรรมเนียมสมัครง่ายมาก

อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 15% ต่อปี

บัตร NOW
บัตร NOW ทำตอนนี้ได้สิทธิ์พิเศษทันที

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี