สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ
ขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพในปี 65

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 20-59 ปี

กำหนดเงินเดือน - 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 23 ต่อปี

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพวงเงินกู้สูง ผ่อนได้ยาว ปี 2023

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอย่างงานฟรีแลนซ์มักจะติดปัญหาในการขอกู้เงินสินเชื่อเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อที่มีอยู่โดยทั่วไปจากธนาคารต่างๆ มักจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเอาไว้ว่าผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำหรือเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำทำให้การขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระเป็นเรื่องยาก แต่วันนี้ปัญหากู้เงินอาชีพอิสระจะหมดไปเพราะในปี 2566 ธนาคารกรุงเทพได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ทุกกลุ่มอาชีพไม่เว้นแม้แต่ผู้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์สามารถขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้

แม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระแต่อย่างน้อยการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ ที่มาพร้อมบัตรเครดิตแบงก์กรุงเทพ ก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดี เพราะสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพนั้นให้วงเงินสินเชื่อสูงมากและยังมีระยะเวลาผ่อนชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นคืนนาน 3-10 ปี โดยสินเชื่อดังกล่าวจะรู้จักกันในชื่อว่าสินเชื่อบัวหลวงพูนผล

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระจากธนาคารกรุงเทพหรือสินเชื่อบัวหลวงพูนผลเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพยื่นกู้ได้โดยไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะต้องนำเงินจากสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพไปใช้ในด้านไหน ดังนั้นผู้กู้สามารถนำเงินก้อนที่ได้จากสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระก้อนนี้ไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจ ต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ทำได้ไม่จำกัดวัตถุประสงค์

การกู้สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพขอได้ทุกอาชีพเพียงใช้บ้านพร้อมที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน และผู้กู้จะกำหนดให้ที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยวงเงินสูงสุดที่ได้จะไม่เกิน 6 ล้านบาทหรือประมาณ 80% ของราคาที่ประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันได้โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ 3,210 บาทด้วย สำหรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจะต้องมี

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ 
  • แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือนบริษัท
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หากเคยเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลจะต้องใข้ใบเปลี่ยนชื่อ สกุลด้วย
  • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังไป 6 เดือน
  • สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุดและโฉนดที่ดิน
  • หลักฐานแสดงการชำระเงินดาวน์
  • แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของหลักประกัน
  • เอกสารสำเนาแสดงสัญญาการซื้อ ขาย

สินเชื่อกรุงเทพกี่วันอนุมัติ

หลังจากยื่นขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพไปแล้ว ก็มีหลายคนที่อยากทราบว่าธนาคารกรุงเทพจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า ซึ่งวันนี้เราได้หาคำตอบมาฝากเพื่อนๆ แล้วคือลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลได้หลังจากธนาคารพิจารณาใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะทราบผลการพิจารณาสินเชื่อ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ufund ผ่อน
ufund ผ่อนของสำหรับนักศึกษาทั่วไทย

อายุผู้กู้ - 18 ปีขึ้นไป

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 24 ต่อปี

บัตรเครดิต uob
บัตรเครดิต uob ฟรีค่าเปิดบัตรตลอดชีพ

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 20-60 ปี

กำหนดเงินเดือน - 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี