สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน
สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินกู้ง่ายรู้ผลไวมาก

อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

กำหนดเงินเดือน - 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 10.745 ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2567

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มุ่งส่งเสริมการออม และสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบของธนาคารให้เข้าถึงของลูกค้าธนาคารออมสิน เพื่อเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัย และยังสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแบบมืออาชีพ ซึ่งธนาคารปล่อยสินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน/สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินหลากหลายรูปแบบเพื่อเข้าถึงลูกค้าทุกประเภท โดยสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินมีให้ลูกค้าได้ยื่นขอสินเชื่อทั้งในรูปแบบการยื่นขอที่ธนาคารออมสินโดยตรงกับยื่นขอสินเชื่อทางระบบออนไลน์ ซึ่งระบบออนไลน์นั้นเหมาะสำหรับลูกค้าเก่าของธนาคารมีมีการลงทะเบียนหรือเป็นสมาชิกอยู่แล้ว  ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินมีหลากหลายประเภท อาทิ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ และสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นต้น โดยในปี 2567 ทางธนาคารออมสินได้ตั้งเป้าหมายในการให้บริการโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยให้การพัฒนาระบบมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจากโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องเดินทางมาธนาคาร

มาดูคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อธนาคารออมสินมีอะไรบ้าง

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
  2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  3. สำหรับผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ มีหลักเกณฑ์เพิ่ม ดังนี้ .ในกรณีมีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ส่วนในกรณีเป็นผู้มีอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท และมีอายุการทำงานหรือเปิดกิจการมากกว่า 1 ปี เพื่อใช้ในการทำสัญญาเงินกู้ยืม

มาดูในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเท่าไรและระยะเวลาชำระเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเท่าไร

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่ธนาคารออมสินปล่อยนั้นอยู่ที่รายละไม่เกิน10,000,000 บาท  ซ฿งต้องดูหลักทรัพย์และบุคคลที่ใช้ค้ำประกัน ซึ่งในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี  ส่วนในกรณีใช้คนค้ำประกัน ระยะเวลาในการผ่อนชำระอยู่ที่ไม่เกิน 7 ปี  มาดูในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินนั้นจะเป็นไปตาที่ธนาคารกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ส่วนในกรณีขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินนั้นต้องเข้ามาติดต่อที่ธนาคารหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดของการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินได้ที่ 1115  ส่วนท่านที่มีความต้องการขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารออมสินเพียงกดเข้าไปที่สมัครออนไลน์ซึ่งจะได้อธิบายการสมัครใช้บริการขอสินเชื่อหรือท่านต้องการขอสินเชื่อเพิ่มเติมผ่านช่องทางนี้ได้ แล้วธนาคารออมสินจะติดต่อกลับมายังลูกค้า

 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ตอบโจทย์ผู้ต้องการเงิน

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 20-45 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 6.5 ต่อปี

Kbank credit card
บัตรเครดิตกสิกรไทยหนึ่งในบัตรที่ต้องมีวันนี้

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 20-80 ปี

กำหนดเงินเดือน - 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี