quick cash
quick cash เงินด่วนรวดเร็วในปี 2567

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 18-50 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

quick cash

สินเชื่อเงินสด quick cash รู้เขา รู้เรา กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระเงินคืนได้เองตามต้องการ 

อีกหนึ่งข้อเปรียบเทียบทางการเงินที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างการกู้เงินจากธนาคารและการขอกู้ผ่านช่องทางออนไลน์นั่นก็คือระยะเวลาที่กำหนดให้ชำระคืนหนี้สินเชื่อให้แล้วเสร็จ หากเป็นธนาคารจะกำหนดออกมาตั้งแต่ต้นเลยว่าวงเงินกู้เท่านี้ต้องชำระคืนให้หมดภายใน 6 เดือน 12 เดือน หรือ 36 เดือน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสินเชื่อและเงื่อนไขต่าง ๆ แต่ในส่วนของการกู้เงินผ่านแอพที่พบเห็นได้บ่อยคือผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนคืนได้เองว่าจะชำระคืนให้หมดเมื่อไหร่แต่ต้องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมโดยดูจากจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติในครั้งนั้น ๆ ซึ่งสินเชื่อ quick cash ได้นำเอารูปแบบดังกล่าวมาเป็นจุดขายของการให้บริการสินเชื่อในปี 2567 เช่นกัน เพื่อให้ผู้กู้วางแผนทางการเงินได้ด้วยตัวเอง โดยเลือกระยะเวลาชำระเงินคืนที่เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการขอกู้ในแอพยืมเงิน quick cash 

มีวิธีจัดการกับหนี้สินเชื่อ quick cash อย่างไร? หากไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อต้องการเงินด่วนโดยมากแล้วคุณจะไม่มีเวลามากพอที่จะเปรียบเทียบว่ากู้เงินที่ไหนดี ที่ดอกเบี้ยถูก ค่าธรรมเนียมน้อยและสามารถโอนเงินให้อย่างเร็วที่สุดภายในวันเดียว ซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้เป็นข้อเสียที่เห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับการกู้เงินด่วนออนไลน์จาก quick cash ถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดให้เริ่มตั้งแต่ 2% และไม่เกิน 25% ก็ตาม แต่อย่าลืมว่าการคำนวณขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนเงินอนุมัติเช่นกันและหากคุณผิดนัดชำระหรือชำระเงินไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ในแต่ละงวดแน่นอนว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้และค่าปรับเพิ่มขึ้นทำให้วงเงินสุทธิที่ต้องจ่ายคืนตามระยะเวลาผ่อนที่เลือกไว้เพิ่มสูงขึ้น สำหรับลูกค้า quick cash ที่ไม่อยากพบเจอกับเหตุการณ์ข้างต้น ง่าย ๆ เลยคือพยายามชำระเงินคืนให้ตรงตามกำหนดและไม่กู้เงินเกินความจำเป็นแม้จำนวนเงินที่ขอกู้ได้มากสุด 10000 บ.ก็ตาม แต่เมื่อรวมอัตราดอกเบี้ยเข้าไปแล้วจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนจะไม่ใช่ยอดเดิมจากที่ได้กู้เงินผ่านแอพมาก่อนหน้านี้

ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้คุณสมัครสินเชื่อเงินสด quick cash ได้อย่างง่ายดาย 

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะกู้เงินผ่านแอพ ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือเลือกว่าจะขอกู้เงินจาก application ในที่นี้หากคุณจะต้องการใช้เงินด่วนและวางแผนไว้ว่าจะใช้บริการสินเชื่อ เงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ quick cash ให้คุณทำตามคำแนะนำใน 3 ขั้นตอน คือ

  • กรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่จำเป็นต้องกู้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2000 บาท และไม่เกิน 10000 บาท และต้องกำหนดระยะเวลาผ่อนคืนเงินสินเชื่อด้วย 
  • เช็คข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนในระบบให้ครบถ้วน เมื่อกดส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดในการกู้เงินด่วนออนไลน์ได้ 
  • หลังจากที่ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อขอสินเชื่อเงินสด quick cash แล้วก็รอการแจ้งผลอนุมัติวงเงินอย่างเร็วที่สุดภายในวันเดียวกันนั้น เมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้วสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันทีเพื่อให้ได้เงินตามที่ต้องการจากแอพยืมเงินดังกล่าว

การกู้เงินผ่านแอพ quick cash ค่อนข้างต่างจาก application อื่น เพราะหน้าที่หลักของแอพกู้เงินนี้คือเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลระหว่างผู้กู้และแหล่งเงินกู้เข้าด้วยกันแล้วจัดการหาวงเงินสินเชื่อที่ให้บริการอย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย แม้จะมีค่าธรรมเนียมที่สูงและมีความเข้มงวดในการกำหนดระยะเวลาผ่อน แต่เมื่อต้องการเงินด่วนก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างทันทีทันใดเช่นกัน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

Dolfin Money
Dolfin Money แอพวอลเล็ทที่กู้เงินได้

อายุผู้กู้ - ตั้งแต่ 21–70 ปี

กำหนดเงินเดือน - 7500 บาท/เดือนขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - สุ่มดอกเบี้ยตามยอดผ่อน

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทำง่ายมากวันนี้

อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

กำหนดเงินเดือน - 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี